PLA (Poly-Lactic-Acid) е полимер с ниска температура на топене, позволяващ високо качество и точност при 3Д печат. Предлагаме набор от разнообразни цветове бяло, черно, жълто, зелено, синьо и др. Механични характеристики при н.у.:
Температура на топене: 145-160 C
Плътност: 1.26 g/cm3
Разтворимост във вода: не
Мирис: няма
Якост на опън: мин. 61 - 66 MPa (8840 - 9500 PSI)
Якост огъване: 48 - 110 MPa (6,950 - 16,000 PSI)
Деформация в точка на скъсване: до 180%
Коеф на свиване: 0.37 - 0.41% (0.0037 - 0.0041 in/in)
 

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) е полимер препочитан от инженери и професионалисти заради забележителната си якост и температурна устойчивост. Предлагаме набор от разнообразни цветове бяло, черно, жълто, зелено, синьо и др. Механични характеристики при н.у.:
Температура на топене: 210-230 C
Плътност: 1.04 g/cm3
Разтворимост във вода: не
Мирис: слаб по време на печата
Якост на опън: 46 MPa (6600 PSI)
Якост натиск: 74 MPa (10800 PSI)
Деформация в точка на скъсване: ххх
Коеф на свиване: 0.5-0.7 % (.005-.007 in/in)