Спектър БГ ЕООД стартира с основна дейност "разработка на специализирани програмни продукти и бази данни". И до днес тази дейност е основна за фирмата.
Наши програмни продукти осигуряват свързаност на отдалечени устройства, предаване, систематизиране и обработка на данни, предоставят публичен или специализиран достъп до тези данни. Наши клиенти са български и чуждестранни научни организации Разработваният от нас софтуеър е предимно в областта на управлението на специализирани контролери за измерване и управление на процеси, web приложения, информационни сайтове и др.